Akcja ulotkowa na Lednicy

  • 2 June 2007

Pierwszego dnia spotkania na Lednicy przeprowadziliśmy akcję ulotkową – młodzi chrześcijanie ze zdziwieniem czytali ulotki wzywające do aktywności obywatelskiej i realizacji ideałów chrześcijaństwa w codziennym życiu. Czy zrozumieli, że nie mozna ograniczać się do modlitw, gdy świat umiera, czy zaczną działać, by uczynić go lepszym, czy też pozostaną w duchowym eskapiźmie i bierności promowanej przez system – pokaże czas:)