Budowa szkoły: wstawiamy okna i drzwi na parterze

  • 30 marca 2017

W marcu kontynuujemy zakładanie szalunków; rozpoczynamy tynkowanie sal na parterze; przygotowujemy wiązania z prętów metalowych w suficie zamykającym piętro; przygotowujemy podwójną kratownicę z prętów; przeciągamy rurki pod elektrykę; kontynuujemy tynkowanie sal na paterze; wylewamy strop zamykający piętro na jednym z budynków szkoły; odprawiamy „puje” z okazji wstawiania okien i drzwi; rozpoczynamy odnawianie szkolnych ławek – pozbawiamy je rdzy i malujemy na wiele różnych kolorów; rozpoczynamy tynkowanie zewnętrznych ścian budynku na parterze; przygotowujemy szalunki do wylewki stropu na drugim budynku szkoły; pracujemy nad elektryką.

O bieżących działaniach i budowie szkoły w Bakrang-6 można przeczytać na blog Sylwii www.uprowadzonadonepalu.pl oraz Uprowadzona do. Zachęcamy do lektury!