Budżet Poznania – konferencja przed sesją Rady Miasta

  • 22 December 2009

We wtorek 22 grudnia, przed salą sesyjną  Rady Miasta Poznania odbyła się konferencja prasowa poznańskich organizacji pozarządowych i ruchów alternatywnych. Towarzyszyła jej kilkunastoosobowa pikieta. Organizatorzy podkreślali brak zgody obywateli Poznania na drastyczne cięcia w wydatkach na profilaktykę i pomoc społeczną, brak równowagi budżetu związany z dużymi inwestycjami o charakterze “igrzysk” oraz brak konsultacji społecznych dotyczących jego tworzenia. Przedstawiono mediom i radnym oświadczenie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi i młodzieżą protestujących przeciwko zapowiedziom odcięcia ich beneficjentów od usług społecznych.

Budżet Poznania – konferencja przed sesją Rady Miasta

Oświadczenie poznańskich organizacji pozarządowych

w sprawie budżetu Poznania na 2010 rok.

 

 

Szanowni Państwo,

 

            22 grudnia dla mieszkańców Poznania dzień szczególny – w tym dniu Rada Miasta Poznania debatować będzie nad budżetem Miasta Poznania na 2010 rok. Być może budżet ten będzie przez naszych Radnych uchwalony.

            Środowisko organizacji pozarządowych, działających w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej z dużym niepokojem przyjmuje projekt budżetu Poznania, głównie w kontekście wydatków przewidzianych na pomoc społeczną oraz wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Pomimo wysokich kwot deklarowanych przez władze miasta, realne wydatki z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej mogą w 2010 roku zostać obniżone nawet o prawie 3 miliony złotych- w 2009 wynosiły 6 330 340 zł, natomiast z naszych wyliczeń wynika, że w 2010 roku może być to zatrważająco niska kwota 3 591 100 zł, która może zostać zmieniona zależnie od jutrzejszej decyzji radnych. Niestety dostęp do pełnych danych jest obecnie bardzo utrudniony.

            Pragniemy przypomnieć, że organizacje pozarządowe oferują wsparcie dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej– zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie, jak choćby: osoby ubogie, bezdomne, samotne matki, seniorzy, bezrobotni oraz osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi. Bez wsparcia ze strony organizacji pozarządowych sytuacja grup defaworyzowanych w Poznaniu byłaby nieporównywalnie gorsza.

            Czy sytuacja finansowa Poznania jest aż tak zła? Czy też zastosowanie ma tutaj znana zasada, że najłatwiej zabrać słabym, niepełnosprawnym, biednym? Bo jak inaczej wytłumaczyć sytuację, w której na budowę Stadionu Miejskiego znajdują się w planowanym budżecie gigantyczne środki, w kwocie ponad 243 mln zł? Gdzie, mimo przedstawianej w mediach zapaści finansów Miasta, znajdują się środki w kwocie ponad 114 mln zł na budowę Term Maltańskich? W końcu, skoro sytuacja finansowa Miasta jest tak zła, czy stać nas na kilkunastomilionowe wydatki na promocję Poznania w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury?

            Nie występujemy z zasady przeciwko inwestycjom, czy promocji, ale nie mogą być one prowadzone kosztem pozbawiania poznaniaków najważniejszych projektów społecznych, podnoszących jakość naszego życia i promujących Poznań jako miasto solidarne i aktywne społecznie. Przytoczone wyżej kwoty są niestety bardzo sugestywne i skłaniają nas do refleksji, że przyjęty przez władze miasta kierunek jego ewolucji powinien być dla poznaniaków wysoce niepokojący…

            Niepokoi nas również fakt, że tak duże cięcia budżetowe, których negatywnym beneficjentem jest bardzo duża grupa mieszkańców Poznania, nie zostały poddane jakimkolwiek konsultacjom społecznym. Nie było czasu na żadną konstruktywną debatę społeczną nad założeniami budżetu na przyszły rok. Z naszej perspektywy świadczy to o arogancji władz Poznania w stosunku do mieszkańców naszego miasta.

            Liczymy, że zbliżająca się sesja budżetowa będzie miejscem do rzetelnej dyskusji nad priorytetami finansowymi Poznania. Apelujemy do Radnych Rady Miasta Poznania o wzięcie pod uwagę głosu organizacji pozarządowych reprezentujących dużą część mieszkańców miasta.

Lista sygnatariuszy /kolejność alfabetyczna/ :

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja Pomocy Samotnej Matce Pro-vita
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja SIC
Stowarzyszenie „Lepszy Świat”
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (18 organizacji)
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (51 organizacji)