Debaty oksfordzkie w II LO w Poznaniu

  • 17 March 2008

W ramach projektu „Tak wygląda demokracja” rozpoczęliśmy akcję promowania w poznańskich szkołach sztuki dyskusji. Wolontariuszki Stowarzyszenia zapoznały młodzież z kilku szkół średnich z formułą polemiki w ramach debaty oksfordzkiej. Jak dotąd największa taka debata została przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Debaty oksfordzkie w II LO w Poznaniu Uczennice i uczniowie klas pierwszych dyskutowali na temat szans i zagrożeń związanych z koncepcją globalnego społeczeństwa obywatelskiego jako recepty na problemy współczesnego świata.

Idea debatowania według reguł oksfordzkich wywodzi się z Anglii i sięga historycznie osiemnastego wieku. Opiera się na stylu debaty brytyjskiej Izby Gmin, charakteryzującej się podziałem na dwie strony: rządzącą i opozycyjną. Układ sali brytyjskiego parlamentu zachęca do konfrontacji. Ławy nie są ustawione w półokrąg (jak na kontynencie), lecz na przeciwko siebie. Mówcy zawsze widzą przed sobą swoich oponentów.

Debaty oksfordzkie zdobyły sobie popularność dzięki swojej atrakcyjności nie tylko w Wielkiej Brytanii. W stylu tym debatuje się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie. W Polsce debaty zainicjował profesor Zbigniew Pełczyński, emerytowany profesor Oxford University, który po raz pierwszy wprowadził debatę oksfordzką do programu swojej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych.

Istnieje kilka podstawowych zasad, które muszą być przestrzegane, aby debatę można uznać za oksfordzką. Najważniejszą jest podział na dwie strony – zwolenników postawionej tezy i jej przeciwników. Główni mówcy siedzący w pierwszych ławach na przeciwko siebie muszą bronić stanowisk swoich stron. Występują oni na przemian, przy czym zawsze rozpoczyna strona propozycji, a kończy strona opozycji.

Uczestniczki i uczestnicy debat są oceniani przez profesjonalne jury, które bierze pod uwagę wierność tematowi, przygotowanie argumentacji, umiejętność reagowania na argumentację strony przeciwnej, wartość retoryczną poszczególnych wypowiedzi. W czasie debaty oksfordzkiej w II Liceum przydatnych rad debatującym udzielał mgr Bartosz Hordecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, prowadzący warsztaty ze sztuki dyskusji.