Dyrektywa Bolkesteina – protest

  • 11 February 2006

Współorganizowaliśmy protest w Poznaniu przeciwko planom wprowadzenia tzw. Dyrektywy Bolkesteina. O 12.00 na ul. Półwiejskiej przy Starym Marychu odbył się wiec, brało w nim udział około 30 osób. O 17.00 w Teatrze 8 Dnia (ul. Ratajczaka 44) odbyło się spotkanie dyskusyjne dotyczące Dyrektywy, neoliberalizmu i walki o przywileje socjalne ludzi pracy w Unii Europejskiej i na świecie, brało w nim udział kilkadziesiąt osób.