"Dyskusje pozarządowe" w Poznaniu

  • 17 December 2009

W czwartek 17 grudnia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyły się organizowane przez WRK “Dyskusje pozarządowe”- konferencja będąca częścią procesu konsolidacji III sektora w Poznaniu, w którym bierzemy czynny udział. Marcin Janasik, który z ramienia naszego Stowarzyszenia kordynuje grupę NGO zajmującą się aktywnością lokalną, oraz procedurami i barierami dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych, przedstawił zebrane dotychczas postulaty, wraz z roboczą koncepcją zmiany statusu i funkcjonowania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Poznaniu. Następnie odbyły się spotkania w grupach roboczych, dotyczyły m.in. zbliżającej się sesji budżetowej Rady Miasta.