Fort II- informacje i poprawka do budżetu

  • 24 January 2011

W najbliższym tygodniu spodziewamy się ostatecznego potwierdzenia z ZKZL umożliwiającego nam wpłacenia kaucji za najem pierwszych 200 metrów kwadratowych na Forcie II. Tymczasem apelujemy o poparcie poprawki nr 176 do budżetu Poznania na 2011, złożonej przez prof. Antoniego Szczucińskiego. Umożliwi ona zabezpieczenie przez Miasto terenu zielonego i fos, bardzo niebezpiecznych dla mieszkających na okolicznych osiedlach dzieci oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania przez Miasto kolejnych najemców i inwestorów przez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej prawie 5000 metrów kwadratowych niewynajmowanej powierzchni Fortu. Prosimy o wstrzymanie się z wysyłką kolejnych emaili- doszło ich do Rady Miasta już bardzo dużo, dziękujemy!

Fort II- informacje i poprawka do budżetu

UZASADNIENIE POPRAWKI NR 176 (GN/GN/6)

Odnosząc się do poprawki, która złożona została przez prof. Antoniego Szczucińskiego, pragniemy podkreślić, że jest to kwota przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym, która w krótkim czasie się Miastu zwróci.
Proponujemy przeznaczyć ją na podstawowe prace umożliwiające pozyskanie przez Miasto dodatkowych prawie 5000 metrów kwadratowych powierzchni pod najem lub sprzedaż w bardzo atrakcyjnym punkcie Poznania- na Forcie II (ul. Obodrzycka 61).

Uważamy, że sprzedaż Fortu II, przy zagwarantowaniu przeznaczenia go na cele edukacyjno-historyczno-rekreacyjno-turystyczne jest znacznie korzystniejsza dla Poznania niż najem- żadna organizacja, czy firma, która nawet po zabezpieczeniu terenu zacznie na Forcie działalność jako najemca, nie zainwestuje tam tyle co właściciel, a na to Miasto nie ma ani pieniędzy, ani ochoty. Rewitalizacja Fortu da z kolei impuls do ożywienia całego poznańskiego łańcucha fortecznego, mającego ogromny potencjał promocyjny, turystyczny i gospodarczy.
Nawet jednak nastawienie się Miasta na najem tego obiektu wymaga niezbędnych inwestycji, stosunkowo niskonakładowych w porównaniu do potencjalnych wpływów- ogrodzenia terenu i zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz doprowadzenia do niezagospodarowanych fos energii elektrycznej (optymalnie- oświetlenia fos oraz terenu zielonego).

Co bardzo ważne, inwestycja ta jest również niezbędna do zapewnienia okolicznym mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom, podstaw bezpieczeństwa. Obecnie teren Fortu II jest całkowicie niezabezpieczony. Stanowi z jednej strony miejsce spacerów całych rodzin z psami, jak alkoholowych i narkotykowych libacji młodszej części mieszkańców pobliskich osiedli. Podczas akcji porządkowej przeprowadzonej 24.04.2010r. przez wolontariuszy Stowarzyszenia i współpracujących z nami organizacji, we współpracy z ZKZL i MPGM, zdecydowana większość śmieci (dwa kontenery) stanowiły butelki po alkoholu. Brak jakiegokolwiek dozoru (patroli policji i straży miejskiej spotkać tam nie sposób) i specyfika miejsca sprawiają, że teren ten jest po prostu niebezpieczny.

Jedynym zabezpieczeniem fos z kilkumetrowymi przepaściami jest kilka tabliczek z ostrzeżeniem, w efekcie czego na jednym z dachów ludzie wydeptali wręcz ścieżkę. Podczas jednej z wizyt na Forcie w towarzystwie przedstawiciela zarządcy, spotkaliśmy pijanego młodego człowieka twierdzącego, że spadł z jednego z nasypów do fosy i doznał ciężkich obrażeń (połamane żebra). Ten sam los może niestety spotkać mieszkające na os. Orła Białego dzieci. W kwietniu 2010 roku kilkakrotnie miały na Forcie miejsce podpalenia.

W kosztorysie uzyskanym przez nas z firmy Attica specjalizującej się w nieruchomościach fortecznych (w załączniku) ogrodzenie zewnętrzne z siatki wyceniono  na 73600 zł.
Instalację elektryczną wyceniono na 62 159,20- 128 900,00 za fosę (1000-1300 metrów kwadratowych każda), ale biorąc pod uwagę docelowe instalacje w poszczególnych strefach zakładanych w koncepcji rewitalizacji Fortu II stworzonej przez nasze Stowarzyszenie. Koszt podstawowej instalacji umożliwiającej remonty i prace adaptacyjne oraz instalację pomieszczeń mobilnych dla robotników pracujących przy niezbędnych dodatkowych remontach będzie oczywiście znacznie mniejszy- przy czym  nie będzie symboliczny ze względu na samą długość niezbędnych kabli.

Możemy przyjąć, że 220 000 zł wystarczy na najważniejsze instalacje i energooszczędne oświetlenie przemysłowe we wszystkich 4 niezagospodarowanych obecnie fosach, dodając bardzo niskim kosztem do puli lokali miejskich do wynajmu dodatkowe prawie 5000 metrów kwadratowych. Możliwość ich najmu nawet po 3 złote/metr pozwoli uzyskać z tytułu najmu 180 000 zł rocznie. Dodanie do planowanej wstępnie na rewitalizację fortów komunalnych kwoty dodatkowych 290 tys złotych powinno więc wystarczyć. W przypadku decyzji  o dołączeniu Fortu II do puli obiektów przeznaczonych w 2011r. na sprzedaż (co rekomendujemy), ułatwi to w znacznym stopniu pozyskanie inwestora, w przypadku postawienia na najem- ułatwi znalezienie najemców.

Podsumowując, Stowarzyszenie „Lepszy Świat” popiera poprawkę do budżetu zgłoszoną przez prof. Antoniego Szczucińskiego oraz wzywa wszystkich  sympatyków  i miłośników poznańskich fortyfikacji do wsparcia tej inicjatyw podczas debaty nad budżetem Poznania na 2011 rok.

APEL DO RADNYCH MIASTA POZNANIA

Oczywiście najlepiej będzie wysłać własną wersję, poniżej skrótowy tekst do wklejenia dla osób z niedoborem czasu lub weny twórczej ;) Jednym e-mailem możesz przekazać wszystkim radnym co o tej sprawie myślisz!

Witam serdecznie

Popieram poprawkę nr 176 (GN/GN/6) do budżetu Poznania na 2011 rok i zwiększenie kwoty przeznaczonej na rewitalizację terenów fortów komunalnych o 290 tys. zł z przeznaczeniem tej kwoty na ogrodzenie i oświetlenie Fortu II. W moim przekonianiu jest to niezbędne dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, zwłaszcza dzieci i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obiektu.

Proszę o przyjęcie tej poprawki na sesji budżetowej.
pozdrawiam,

LISTA E-MAILI RADNYCH ( p o b i e r z )

Tekst poprawki ze strony UMP:

NR: 176

Nazwa zadania: GN/GN/6 Rewitalizacja terenów fortów komunalnych

Uzasadnienie: zwiększenie środków pozwoliłoby na ogrodzenie i oświetlenie fortu II, co podniosłoby jego walory jako obiektu do wynajęcia i poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych osiedli

Rok 2011: 580 000,00 zł. (+ 290 000,00 zł.)

Wnioskodawca: Antoni Szczuciński (2011-01-10 23:08:34)

Poparta przez: Mariusz Wiśniewski (2011-01-10 23:10:21, w im. wł.), Tomasz Lewandowski (2011-01-10 23:35:29, w im. kl.)

Źródło finansowania i uzasadnienie: 1. Zadanie: GKM/ZTM/414 – Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo w Poznaniu
2. Uzasadnienie: faktyczne środki na budowę będą mniejsze niż planowane. 3. Wartość rok 2011: 290 000,00 zł.