Fort II: konsultacje z najemcami

  • 2 September 2010

2 i 3 września odyły się w Infocafe dwie tury konsultacji z podmiotami wynajmującymi obecnie część pomieszczeń na Forcie II. Koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia przedstawił ostatnie postępy prac nad sfinalizowaniem umowy z Miastem oraz propozycje rozwiązań ewentualnych problemów lokalowych związanych z realizacją koncepcji rewitalizacji obiektu. Jednocześnie obecni na spotkaniu najemcy pomieszczeń niezbędnych już w pierwszym etapie rewitalizacji Fortu (przejazd do remontowanych pomieszczeń i fos oraz część muzealno- turystyczna) zadeklarowali chęć zapoznania się z ofertą pustych lokali użytkowych posiadaną przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych i wyrazili gotowość do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami tej instytucji w sprawie znalezienia rozwiązania korzystnego dla wszystkich zainteresowanych stron. Drugiego dnia omówiono możliwości współpracy do tyczącej Strefy Kulturalnej – efektem czego część najemców zostanie na obiekcie jako partnerzy projektu :)