Fort II- postęp prac

  • 2 September 2010

W związku z pojawiającymi sie po ostatnim spotkaniu roboczym pytaniami, przedstawiamy ostatnie działania ws Fortu II. Przede wszystkim, otrzymaliśmy od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych obiecaną promesę najmu. Umożliwia nam to rozpoczęcie już nie wstępnych, lecz poważnych rozmów z potencjanymi partnerami i inwestorami. W dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości Muzeum Walk Niepodległościowych (serdecznie dziękujemy dyr. Lechowi Dymarskiemu), otrzymaliśmy również inwentaryzację obiektu, której brak uniemożliwiał nam do tej pory prace nad szacunkowym kosztorysem i harmonogramem prac (oba niezbędne do ostatecznej umowy). Pierwsze spotkanie ze specjalistyczną firmą zajmującą się realizacją podobnych inwestycji- już w przyszłym tygodniu. Tyle wieści z frontu na dziś :)