Fort II: rozmowy z ZKZL

  • 12 March 2010

W piątek 12 marca w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu odbyły się pierwsze (z tym podmiotem) rozmowy dotyczące koncepcji zagodarowania Fortu II. ZKZL zobowiązał się m.in. do przekazania Stowarzyszeniu dostępnej dokumentacji obiektu, w celu wykonania zakresu i wstępnego harmonogramu prac remontowych. Równocześnie sporządzona ma zostać dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie jeszcze w trakcie negocjacji pierwszych prac porządkowych– Stowarzyszenie przekaże ZKZL w ciągu najbliższych dni pismo w tej sprawie.