Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej

  • 22 September 2007

W sobotę 22 września uczestniczyliśmy w Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej w Warszawie . W gmachu Biblioteki Narodowej stoiska wystawiło 40 organizacji pozarządowych współpracujących z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Prezentowano propozycje projektów oraz wdrażane działania pomocowe, edukacyjne i kulturalne realizowane zarówno w Polsce, jak i krajach, którym udzielana jest pomoc. Podczas paneli dyskusyjnych debatowano nad kierunkami pomocy zagranicznej naszego kraju, swoje propozycje przedstawiali również ambasadorzy krajów partnerskich.

Forum, poza aktywistami organizacji pozarządowych odwiedziło również wielu Warszawiaków szukających pracy w pomocowych NGO’sach oraz media lokalne i ogólnopolskie.

Stowarzyszenie prezentowało swój skromny na razie jeszcze dorobek w zakresie edukacji rozwojowej, oraz inne akcje związane z działalnością na terenie Polski i UE. Nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów umozliwiającychc rozwój projektów i akcji międzynarodowych.