Konferencja "Wolontariat Wart Poznania"

  • 24 June 2009

W środę 24 czerwca wzięliśmy udział w konferencji “Wolontariat wart Poznania” zorganizowanej przez Doradztwo Gospodarcze DGA SA i Miasto Poznań. Jednym z gości występujących w panelu dyskusyjnym dotyczącym realizacji strategii rozwoju wolontariatu był reprezentujący nasze Stowarzyszenie Marcin Janasik. W swoich wystąpieniach przedstawił problemy dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta, stanowczo krytykując nastawienie Prezydenta  i podległych mu instytucji (ZKZL, MPK) wyłącznie na zysk. Zaapelował też do zgromadzonych przedstawicieli organizacji pozarządowych o zorganizowanie się w silne lobby dla odzyskania przez obywateli wpływu na bieg wydarzeń w naszym