Konferencja "Wspólnie można więcej"

  • 5 March 2008

W środę 5 marca w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła sie konferencja zorganizowana przez Centrum innowacji Społecznej SIC!. Prelegenci Stowarzyszenia wygłosili dwie prelekcje, dotyczące lokalnych działań obywatelskich w Poznaniu (Marcin Janasik) oraz funkcjonowania Poznańskiego Banku Czasu (Małgorzata Kamińska). Konferencja dotyczyła aktywizowania lokalnych społeczności w Poznaniu i budowania sojuszy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, wystąpili na niej przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych i rad osiedli.