Konsultacje ws MRPP i Karty współpracy z NGO

  • 16 February 2010

We wtorek 16 lutego w Urzędzie Miasta Poznania odbyły się konsultacje dotyczące zmiany Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Główna debata poświęcona została propozycji kilku organizacji dotyczącej zmiany funkcjonowania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. Przedstawiciele naszego Zarządu podkreślali konieczność stworzenia zgromadzenia NGO jako podstawowego podmiotu kontroli jej działania, decyzji, z możliwością odwoływania przedstawicieli przed upływem kadencji, zgodnie z zasadami demokracji uczestniczacej. Wśród zgłoszonych przez nas propozycji pojawiły się też postulaty dotyczące transparentności działania miejskich komisji konkursowych.