Konsultacje ws Strategii Rozwoju Poznania 2030

  • 28 September 2009

We wtorek odbyły się w Urzędzie Miasta Poznania zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania konsultacje dotyczące opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku. Niestety, mimo starań organizatorów (którym za tą inicjatywę serdecznie dziękujemy) konsultacje ze względu na słabe przygotowanie merytoryczne ekspertów pracujących nad Strategią oraz brak procedur obligujących władze do brania pod uwagę głosu obywateli okazały się fikcją. Priorytety propozycji Strategii wzbudziły powszechny sprzeciw wśród zgromadzonych.