Lepszy Świat w Instytucie Etnologii UAM

  • 26 November 2008

W środę 26 listopada w Instytucie Etnologii UAM odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu naszego Stowarzyszenia. Prelegenci zaprezentowali nasze działania, opowiedzieli o genezie naszej organizacji oraz podstawowych ideach, które nam i ruchowi alterglobalistycznemu przyświecają. Następnie omówiono podstawowe zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi oraz Konferencją COP-14 w Poznaniu, skupiając się na działaniach, które wraz z innymi organizacjami będziemy podczas niej podejmować. Dziękujemy panu dr Adamowi Pomiecińskiemu za zaproszenie: