Lutowe spotkanie Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej

  • 18 February 2016

Poznańska Kooperatywa Spożywcza jest grupą osób, których łączy idea współtworzenia oddolnej, demokratycznej, ekologicznej inicjatywy, nie nastawionej na zysk. W ramach wyborów konsumenckich chce unikać pośredników i docierać do producentów żywności, posiadać kontrolę nad nabywanymi produktami, oraz wiedzę o nich, opartą o bezpośrednie relacje ze sprzedającymi.
Kooperatywa od czerwca 2012 roku spotyka się co tydzień w naszej siedzibie przy ul. Libelta 22, a teraz rusza z cyklem spotkań dla jej uczestników. W każdy trzeci czwartek organizowane będą spotkania, podczas których uczestnicy będą mogli wymieniać się swoimi pomysłami, doświadczeniami oraz wypracowywać zasady współpracy. Podczas pierwszego spotkania głównym tematem był sposób koordynacji zakupów, pracy z kooperatywną tabelą, planowanie najbliższych wykładów i spotkań.