Marsz "Odzyskajmy Noc!"

  • 10 December 2006

Grupa członkiń stowarzyszenia wzięła udział w marszu mającym na celu walkę z przemocą mającą miejsce na ulicach Poznania. Przeprowadziły również akcję ulotkową – zapraszając do uczestnictwa w spotkaniu dyskusyjno – organizacyjnym, mającym na celu rozwój we współpracy ze Stowarzyszeniem “Lepszy Świat” ruchu wolnościowego kobiet, walczących o równouprawnienie bez posługiwania się radykalnie – feministyczną ideologią. Marsz zorganizowany został przez poznańskie środowiska wolnościowe, działające na rzecz równouprawnienia kobiet.