Nabór wolontariuszy do projektu “Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”

  • 13 September 2016

I Ty możesz pomóc!

Stowarzyszenie „Lepszy Świat” zaprasza Wolontariuszy do udziału w projekcie „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”.

Poszukujemy osób, które chciałyby:

  • udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach
  • spędzać czas wolny z dziećmi i młodzieżą z rodzin o niskich dochodach. Naszym celem jest walka z poczuciem odrzucenia i izolacją społeczną. Poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy, wyjścia i spacery dzieci nabędą umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego i pozytywnych zachowań

Zapraszamy również osoby chętne do spędzania czasu wolnego z seniorami i niepełnosprawnymi.

Chętnym do udziału w projekcie oferujemy szkolenia tematyczne oraz pomoc i wsparcie koordynatora. Umożliwiamy uzyskanie zaświadczenia o odbytym wolontariacie, zdobycie doświadczenia oraz gwarantujemy wiele satysfakcji :)

Jeśli chcesz wziąć udział w realizacji projektu, zostać wolontariuszem i regularnie poświęcać chociaż jedną godzinę w tygodniu na pomoc potrzebującym, zapraszamy na stronę. Znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy dotyczący wolontariatu w poznańskich rodzinach, który po wypełnieniu prosimy odesłać na adres: wolontariat@lepszyswiat.org.pl (dane osobowe podane w kwestionariuszu są niezbędne do podpisania umowy o wolontariacie).

Zgłoś się już dziś! Czekamy na Ciebie. Do zobaczenia!