Nabór wolontariuszy – pomoc dzieciom

  • 2 March 2009

W ramach projektu prowadzimy bezpłatne korepetycje dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Poza pomocą w nauce nasi wolontariusze prowadzą zajęcia z dziećmi w ich domach, organizujemy spotkania integracyjne i półkolonie. Naszym celem jest walka z poczuciem odrzucenia i izolacją społeczną. 12. marca odbyło się spotkanie dla zainteresowanych udziałem w projekcie z nową koordynatorką- Ewą Stróżniak.

Szczegółowe informacje o projekcie:

Poszukujemy osób, które chciałyby:

  • spędzać czas wolny z dziećmi i młodzieżą z rodzin o niskich dochodach. Naszym celem jest walka z poczuciem odrzucenia i izolacją społeczną. Poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, gry, zabawy sportowe i wyjścia dzieci nabędą umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu oraz pozytywnych zachowań.
  • udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub w siedzibie Stowarzyszenia. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowanie do egzaminów chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Zapraszamy również osoby chętne do pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Chętnym do udziału w programie oferujemy szkolenia tematyczne oraz pomoc i wsparcie koordynatorów. Umożliwiamy uzyskanie zaświadczenia o odbytym wolontariacie, zdobycie doświadczenia oraz wiele satysfakcji.

Jeśli chcesz wziąć udział w realizacji projektu, zostać wolontariuszem i regularnie poświęcać chociaż jedną godzinę w tygodniu na pomoc potrzebującym, pobierz formularz zgłoszeniowy dotyczący wolontariatu w poznańskich rodzinach, wypełnij go i odeślij na adres: wolontariat@lepszyswiat.org.pl (dane osobowe podane w kwestionariuszu są niezbędne do podpisania umowy o wolontariat)

Informacje dotyczące projektu:

Kontakt: Ewa Stróżniak – 516 387 492, wolontariat@lepszyswiat.org.pl