Październikowe warsztaty w ramach Twórz-my

  • 31 October 2016

Za nami kolejne warsztaty twórcze. W październiku nie zabrakło warsztatów szydełkowania, podczas których prowadząca przedstawiła zasady i sposób szydełkowania. Uczestniczki poznały podstawowe sploty szydełkowe jak łańcuszek, półsłupek i słupek. Nie zabrakło również warsztatów masy solnej oraz origami. Podczas warsztatów kaligrafii uczyliśmy się doboru stalówki do konkretnego stylu pisma, a na warsztatach robienia notesów poznaliśmy techniki łączenia kartek, tak aby stworzyć notesy pomocne przy organizacji czasu i notowania inspiracji.

W okresie 10-11.2016 projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tags: