Poprawki do Pakietu Telekomunikacyjnego odrzucone!

  • 6 May 2009

Dzięki ogólnoeuropejskiej akcji protestacyjno-lobbingowej udało się odrzucić w Parlamencie Europejskim godzące w wolny dostęp do internetu poprawki do “Pakietu Telekomunikacyjnego”. To już druga, po “Dyrektywie Bolkesteina”, zwycięska kampania blokująca szkodliwe “reformy” UE zmierzające do ograniczenia praw obywatelskich i konsumenckich, w której nasze Stowarzyszenie wzięło czynny udział poruszając polską opinię publiczną. Zwyciężyliśmy mimo manipulacji TVP i GW, dziękujemy wszystkim, w tym lokalnym i internetowym mediom, za pomoc! Poprawki do pakietu mają być ponownie głosowane w nowej kadencji PE, nasz opór musi więc trwać nadal- bitwa została wygrana, walka o demokrację i wolność w Europie wciąż się toczy…