Protest przeciwko kampanii MON-u "Tradycja zobowiązuje"

  • 9 listopada 2006

09.11.2006 Zorganizowaliśmy pod poznańską Operą protest przeciwko kampanii MON „Tradycja zobowiązuje”. Pikietę poprzedziła akcja plakatowa – w której przedstawiliśmy czarne plamy w historii oręża polskiego – kwestię Zaolzia, interwencji w Czechosłowacji, napaści na Irak.

Zgromadzenie trwało godzinę, poza przemówieniami i skandowaniem („Chcemy etatów – ale nie dla wojska”, czy „Służą dziś w MON-ie – mordercom w Pentagonie”) protest urozmaicił koncert pieśni antywojennych Macieja Roszaka. Demonstracji towarzyszyła również muzyka zespołów zaangażowanych w kampanie antywojenne z całego świata.

Transparent „Rząd na front” mijały kolejne osoby wchodzące na finał „Tradycji…” do Opery – dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z ludźmi o innych, niż „dopuszczalnych” przez media poglądach. Obserwujący akcję urzędnik MON zobowiązał się do przedstawienia opinii o kampanii w szkołach ministrowi Obrony Narodowej. Nie zgodził się oczywiście na wejście delegacji protestujących do Opery:)