Protest przeciwko kampanii MON-u "Tradycja zobowiązuje"

  • 9 November 2006

09.11.2006 Zorganizowaliśmy pod poznańską Operą protest przeciwko kampanii MON “Tradycja zobowiązuje”. Pikietę poprzedziła akcja plakatowa – w której przedstawiliśmy czarne plamy w historii oręża polskiego – kwestię Zaolzia, interwencji w Czechosłowacji, napaści na Irak.

Zgromadzenie trwało godzinę, poza przemówieniami i skandowaniem (“Chcemy etatów – ale nie dla wojska”, czy “Służą dziś w MON-ie – mordercom w Pentagonie”) protest urozmaicił koncert pieśni antywojennych Macieja Roszaka. Demonstracji towarzyszyła również muzyka zespołów zaangażowanych w kampanie antywojenne z całego świata.

Transparent “Rząd na front” mijały kolejne osoby wchodzące na finał “Tradycji…” do Opery – dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z ludźmi o innych, niż “dopuszczalnych” przez media poglądach. Obserwujący akcję urzędnik MON zobowiązał się do przedstawienia opinii o kampanii w szkołach ministrowi Obrony Narodowej. Nie zgodził się oczywiście na wejście delegacji protestujących do Opery:)