Rekomendacje wyborcze Lepszego Świata (P-ń)

  • 19 November 2010

W rozwinięciu wiadomości znajduje się komunikat Zarządu Stowarzyszenia zawierający podsumowanie ankiet z odpowiedziami od kandydatów na radnych i na prezydenta Poznania na pytania wyłonione w toku procedur konsultacyjnych przez nasze środowisko. Naszej rekomendacji  nie uzyskał ŻADEN z kandydatów na prezydenta Poznania. Naszych sympatyków wzywamy do wyboru mniejszego zła wedle uznania. Jednocześnie jednak nasze rekomendacje uzyskało 8 kandydatów do Rady Miasta, których wizje programowe są w większości punktów zbieżne ze stanowiskiem Stowarzyszenia, z aż 6 komitetów wyborczych. Zachęcamy wszystkich naszych sympatyków do głosowania w najbliższą niedzielę, a tych, którzy mieszkają w Poznaniu- do wsparcia osób sprzeciwiających się najbardziej niehumanitarnym i niebezpiecznym da suwerenności Polski i jakości naszego życia działaniom na szczeblu lokalnym (zwłaszcza przeciwników prywatyzacji szpitali i innych instytucji sektora publicznego). Nasze rekomendacje do Rady Miasta otrzymali: okr. 1 Lech Mergler, Maria Nowicka, okr. 3 Antoni Szczuciński, okr. 4 Sławomir Hinc, Grzegorz Gołębniak, Piotr Quandt, okr. 5 Lechosław Lerczak, okr. 6 Przemysław Markowski. Zachęcamy do zapoznania się z ich odpowiedziami na nasze pytania oraz dodatkowymi uwagami dotyczącymi ich działalności:

Rekomendacje wyborcze Lepszego Świata (P-ń)

Jak wiecie Stowarzyszenie “Lepszy Świat” nie wystawia swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Jednocześnie jednak nie chcemy stać z boku, gdy ważą się losy naszego miasta. W ramach kampanii “Lepszy Poznań” uczestniczyliśmy w debatach przedwyborczych, zadawaliśmy kandydatom pytania dotyczące przyszłości Poznania, konsultowaliśmy z naszymi członkami, wolontariuszami i sympatykami najważniejsze kwestie dotyczące strategii rozwoju miasta i wyzwania, przed którymi staną nowe władze.

Najważniejsze są dla nas nie barwy polityczne, ale obietnice konkretnych działań (w tym zwłaszcza głosowań), z których po wyborach będziemy kandydatów rozliczać. Spośród wszystkich nadesłanych nam w ostatnim czasie pytań wybraliśmy 10, które najlepiej pokażą nam z jaką wizją Poznania kandydaci startują, jaki jest ich stosunek do procedur demokratycznych i ich przejrzystości, jakie jest ich zdanie w sprawach, które są najważniejsze z punktu widzenia naszej przyszłości (takich jak prywatyzacja szpitali, MPK, czy MPGM, pomijana przez większosć mediów podczas kampanii).

Jednocześnie, uprzedziliśmy kandydatów, że z deklaracji złożonych nam w celu uzyskania rekomendacji będziemy ich później rozliczać- a możliwości obywatelskiego nieposłuszeństwa jest naprawdę sporo. Obietnice te traktujemy poważnie- i jeżeli zostaną złamane wezwiemy naszych aktywistów do pokazania, że kłamców w polityce czas przestać tolerować chociaż w Poznaniu. Mamy oczywiście nadzieję, że do tego nie dojdzie, a dzięki naszej akcji powstanie ponadpartyjna (rekomendacje otrzymali kandydaci aż 6 komietów wyborczych) grupa sprzeciwiająca się neoliberalnej polityce lokalnej.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na nasze pytania. Sformułowaliśmy je tak, że najwięcej odpowiedzi “TAK” oznacza najpełniejszą zgodę ze stanowiskiem Stowarzyszenia. Wybraliśmy radnych którzy z wizją Lepszego Świata zgadzają się najpełniej. W przypadku okręgów gdzie rekomendujemy więcej niż 1 kandydata kolejność oznacza stopień zbieżności z naszymi propozycjami.

Zachęcamy wszystkich naszych sympatyków do zapoznania się z odpowiedziami- nie ma tam ulotek wyborczych, czy PR-owych zagrywek spin doctorów, zrobimy wszystko, żeby poniższe deklaracje zostały wcielone w życie.

Okręg nr 1
Lech Mergler
(lista nr 17, KW My Poznaniacy), miejsce 1
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie, bardzo zbieżnymi z naszym stanowiskiem,  podkreślamy kilkuletnią współpracę z Lechem Merglerem na płaszczyźnie lokalnej i wspólną organizację kilku dużych akcji i protestów społecznych.

Maria Nowicka (list nr 4, KW Platforma Obywatelska RP), miejsce 5
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie, bardzo zbieżnymi z naszym stanowiskiem,  podkreślamy kilkuletnią owocną współpracę z kierowanym przez Marię Nowicką Stowarzyszeniem Ludzi Trzeciego Wieku “Świerczewski Krąg” oraz jej pracę na rzecz poznańskich seniorów.

Okręg nr 3
Antoni Szczuciński
(list nr 1, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej), miejsce 1
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie, bardzo zbieżnymi z naszym stanowiskiem, podkreślamy ogromną pomoc, jaką Antoni Szczuciński udzielił nam podczas całości procesu negocjacyjnego dotyczącego rewitalizacji Fortu II, w tym dla uzyskania rekomendacji kierowanej przez niego Komisji Kultury i Sztuki Rady Miasta Poznania

Okręg nr 4
Sławomir Hinc
(lista 15 KKW Ryszarda Grobelnego), miejsce 12
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie, bardzo zbieżnymi z naszym stanowiskiem, podkreślamy jego odwagę cywilną i publiczne przeciwstawienie się awanturnictwu Janusza Palikota oraz angażowaniu się finansowanych z naszych podatków instytucji publicznych w najbardziej brutalne rozgrywki polityczne.

Grzegorz Gołębniak (lista nr 17 KW My Poznaniacy), miejsce nr 4
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie podkreślamy kilkuletnią współpracę w akcjach i protestach społecznych. Musimy z przykrością podkreślić, że mimo przewagi pozytywnych odpowiedzi, w sprawie prywatyzacji szpitali Grzegorz Gołębniak nie zgadza się z naszym stanowiskiem.

Piotr Quandt (lista nr 17, KW Aktywny Poznań), miejsce 1
Musimy z przykrością podkreślić, że mimo przewagi pozytywnych odpowiedzi, w punktach najważniejszych Piotr Quandt nie zgadza się z naszym stanowiskiem jeśli chodzi o ideę prywatyzacji szpitali, MPK, MPGM.

Okręg nr 5
Lechosław Lerczak
(lista nr 17 KW My Poznaniacy), miejsce 5
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie podkreślamy kilkuletnią współpracę w akcjach i protestach społecznych oraz aktywny udział Lechosław Lerczaka w Poznańskim Banku Czasu.

Okręg nr 6
Przemysław Markowski
(lista nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość), miejsce 1
Poza odpowiedziami udzielonymi w ankiecie podkreślamy pomoc, jaką Przemysław Markowski jako radny udzielił nam w uzyskaniu dla naszej koncepcji rewitalizacji Fortu II rekomendacji ze strony Komisji Rewitalizacji i Ochrony Środowiska.

REKOMENDACJI LEPSZEGO ŚWIATA NIE UZYSKAŁ ŻADEN KANDYDAT NA PREZYDENTA POZNANIA.

Bojkot wyborów to najgorsze rozwiązanie!
Skorzystajmy w najbliższą niedzielę z naszych praw!

/linki będą działać w ciągu godziny/

Ankieta- Lech Mergler

Ankieta- Maria Nowicka

Ankieta- Antoni Szczuciński

Ankieta- Sławomir Hinc

Ankieta- Grzegorz Gołębniak

Ankieta- Piotr Quandt 

Ankieta- Lechosław Lerczak

Ankieta- Przemysław Markowski