Rewitalizacja podwórek – spotkanie dla wolontariuszy

  • 29 August 2012

29-08-2012

W środę 29 sierpnia zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie dla osób chcących wziąć udział w projekcie „Rewitalizacja poznańskich podwórek”, w ramach którego chcemy „upiększyć” wybrane dwa podwórka w Centrum Poznania i stworzyć na nich przestrzeń kulturalno-edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i dzieci. Spotkanie polegało na zapoznaniu uczestników  z założeniami projektu i zachęceniu ich do działań. Nadal prowadzimy nabór wolontariuszy więc jeżeli interesujecie się zagospodarowaniem przestrzeni lokalnej, bądź chcecie nam pomóc w konsultacjach z mieszkańcami i działaniach na samych podwórkach –  czekamy na Wasze zgłoszenia na stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl.