Spotkanie – marzec’68 w Poznaniu

  • 12 March 2008

W środę 12.03. zorganizowaliśmy spotkanie z dr Florianem Zielińskim, aktywnym uczestnikiem wydarzeń marca 68 w Poznaniu. Dr Zieliński zrelacjonował przebieg poznańskiego marca, sytuację na uczelniach i podczas protestów ulicznych. Spotkanie – marzec’68 w Poznaniu Po prelekcji wywiązała się dyskusja dotycząca m.in. analogii pomiędzy dzisiejszą sytuacją na uczelniach i protestami społecznymi a sytuacją z poprzednich dekad. Poruszono również kwestię lustracji kadr uniwersyteckich, z których niestety część aktywnie uczestniczyła w pacyfikowaniu ruchów emancypacyjnych w czasie PRL.