Spotkanie o wolontariacie w Centrum Inicjatyw Senioralnych

  • 4 March 2016

Wczoraj rozmawialiśmy z grupą seniorów o idei wolontariatu i różnych sposobach zaangażowania w działania w swoim najbliższym otoczeniu. Pokazaliśmy motywacje skłaniające wolontariuszy do pracy na rzecz drugiej osoby, charakter takiego zaangażowania oraz wybrane działania wolontariuszy naszych wolontariuszy. W spotkaniu wzięli udział seniorzy, wśród nich wolontariusze Centrum Inicjatyw Senioralnych.