Spotkanie robocze dla poznańskich NGO

  • 30 November 2009

W poniedzialek 30 listopada zorganizowaliśmy w ramach kampanii Lepszy Poznań kolejne spotkanie dla poznańskich organizacji pozarządowych. Uczestniczyło w nim ponad 20 przedstawicieli najbardziej aktywnych NGO’sów. Podczas spotkania ustalono zakres tematyczny grup roboczych zbierających postulaty od organizacji, termin konferencji (17 września) na której powołane zostaną pierwsze zręby poznańskiego forum NGO oraz priorytety naszych działań w sferze publicznej i obywatelskiego lobbingu w przyszłym roku.

Lista grup tematycznych i tymczasowi koordynatorzy:

1. Kultura, WIFON (Joanna Piotrowiak) j.piotrowiak@op.pl

2. Pomoc społeczna – WRK (Anna Klingsporn) anna.klingsporn@wrk.org.pl

3. Aktywność lokalna – Lepszy Świat (Małgorzata Kamińska)

stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl

4. Edukacja – WRK (Justyna Ochędzan) justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl

5. Ekologia – WRK (Justyna Ochędzan) justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl