Sprawozdanie końcowe ze zbiórki darów dla uchodźców syryjskich

  • 30 March 2015

Sprawozdanie końcowe z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 217/2014 z dnia 31.03.2014 oraz nr 284/2014 z dnia 13.05.2014 r. przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

W dniach 19-28.06.2014 do puszek kwestarskich zebrano kwotę 18 653,32 zł. Kwesta była prowadzona na ul. Półwiejskiej, przy Starym Marychu w Poznaniu.

W trakcie trwania zbiórki na specjalnie wydzielono konto bankowe o numerze: 26 1030 0019 0109 8503 3000 6755 wpłacono 1 573,79 zł. Razem uzyskano 20 227,11 zł.

Dary jakie pozostały ze zbiórki publicznej SoI.5311.70.2013 wyniosły 8 400 kg (odzież damska, męska, dziecięca, koce, buty oraz zabawki). Dodatkowo w ramach zbiórki publicznej otrzymano w formie darowizny 292 par nowych spodni jeansowych (szacunkowa waga 200 kg). Łączna waga darów 8 600 kg, szacunkowa wartość 10 000 euro (41 770 zł).
W dniu 15.12.2014 r. podpisaliśmy umowę z Fundacją Wolna Syria określającą warunki dostarczenia pomocy humanitarnej poszkodowanym w wyniku wojny domowej w Syrii. W ramach umowy Fundacja zobowiązała się przekazać zebrane dary rzeczowe do potrzebujących w Syrii, natomiast koszty transportu i opłat celnych zostały pokryte za kwotę zebraną w ramach zbiórki prowadzonej przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”. Na współpracę zdecydowaliśmy się po wielu próbach przekazania darów potrzebującym na teren Libanu, a następnie Turcji. Korzystając z doświadczenia jakie posiada Fundacja Wolna Syria, zdecydowaliśmy się na taką formę współpracy, która gwarantuje przekazanie darów bezpośrednio ofiarom wojny domowej w Syrii.

16.12.2014 dary (8 600 kg) zostały zapakowane w kontener (40’ high cube), a następnie przetransportowane do Gdyni i 27.12.2014 wysłane do Turcji (Mersin). Stamtąd drogą lądową zostały przetransportowane na teren Syrii, gdzie zostały rozdane pomiędzy ofiarami wojny domowej.

Dystrybucja darów odbyła się w dniach 10-25 marca 2015. Dary zostały przekazane ludności cywilnej uciekającej od wojny w Syrii w rejonach wiejskich w prowincji Idlib i Aleppo. Proces dystrybucji odbył się we współpracy ze Związkiem Syryjczyków za Granicą (Union of Syrians Abroad) z siedzibą we Wiedniu.

Koszt transportu zebranych darów wyniósł 16 716,25 zł, koszt worków do pakowania darów wyniósł 698,9 zł, opłaty bankowe 120,14 zł. Pozostała kwota 2 691,82 zł została przekazana Fundacji Wolna Syria w formie darowizny na pomoc humanitarną poszkodowanym w wyniku wojny domowej w Syrii i uchodźcom syryjskim.
Cała akcja została przeprowadzona w ramach wolontariatu.