Sprawozdanie ze zbiórki darów dla uchodźców syryjskich

  • 27 January 2015

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 217/2014 z dnia 31.03.2014 oraz nr 284/2014 z dnia 13.05.2014 r. przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

Sprawozdanie

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 217/2014 z dnia 31.03.2014 oraz nr 284/2014 z dnia 13.05.2014 r. przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

 

W dniach 19-28.06.2014 do puszek kwestarskich zebrano kwotę 18 653,32 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 32/100 zł). Kwesta była prowadzona na ul. Półwiejskiej, przy Starym Marychu, w Poznaniu.

W trakcie trwania zbiórki na specjalnie wydzielono konto bankowe o numerze: 26 1030 0019 0109 8503 3000 6755 wpłacono 1 393,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt trzy  0/100 zł).

Dary jakie pozostały ze zbiórki publicznej SoI.5311.70.2013 wynoszą 8 400 kg (odzież damska, męska, dziecięca, koce, buty oraz zabawki). Dodatkowo w ramach zbiórki publicznej otrzymano w formie darowizny 292 par nowych spodni jeansowych (szacunkowa waga 200 kg). Łączna waga 8 600 kg szacunkowa wartość darów 10 000 euro (41 770 zł, słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).

 

W dniu 15.12.2014 r. podpisaliśmy umowę z Fundacją Wolna Syria określającą warunki dostarczenia pomocy humanitarnej poszkodowanym w wyniku wojny domowej w Syrii. W ramach umowy Fundacja zobowiązała się przekazać zebrane dary rzeczowe do potrzebujących w Syrii, natomiast koszty transportu i opłat celnych zostaną pokryte za kwotę zebraną w ramach zbiórki prowadzonej przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”. Na współpracę zdecydowaliśmy się po wielu próbach przekazania darów potrzebującym na teren Libanu, a następnie Turcji. Korzystając z doświadczenia jakie posiada Fundacja Wolna Syria, zdecydowaliśmy się na taką formę współpracy, która gwarantuje przekazanie darów bezpośrednio ofiarom wojny domowej w Syrii.

16.12.2014 dary (8 600 kg) zostały zapakowane w kontener (40’ high cube), a następnie przetransportowane do Gdyni i 27.12.2014 wysłane do Turcji (Mersin). Stamtąd drogą lądową zostaną przetransportowane na teren Syrii, gdzie zostaną rozdane pomiędzy ofiarami wojny domowej w Syrii. Zgodnie z umową z dnia 15.12.2014 pomiędzy Stowarzyszeniem „Lepszy Świat” a Fundacją Wolna Syria, Fundacja zobowiązana jest do przekazania darów potrzebującym.

 

Cała akcja została przeprowadzona w ramach wolontariatu.