Sprawozdanie ze zbiórki darów dla uchodźców syryjskich

  • 20 December 2013

2013.12.20 zbiórka sprawozdanie

Zakończyliśmy grudniową zbiórkę darów dla mieszkańcom ośrodka dla uchodźców w Charmanli. Ze względu na duże potrzeby uchodźców, zbiórkę będziemy kontynuować w styczniu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej.

Sprawozdanie z dnia 20.12.2013 z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Nr SO-I.5311.56.2013 z dnia 06.11.2013 przez Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

1. Suma zebranych ofiar według rejestrów, z uwzględnieniem przyznanych decyzją form przeprowadzonej zbiórki.

Odzież używana dla kobiet, mężczyzn i dzieci o łącznej wadze 2700kg. O łącznej wartości 54000 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) Przyjęliśmy, że kilogram rzeczy używanych stanowi średnią tygodniową ceny sprzedaży rzeczy używanych, czyli 1kg=20zł.

Odzież została zważona w firmie Chemik HB ul. Węglowa 9/11 Poznań, 60-122 w dniu 10.12.2013 w obecności 3 osobowej komisji w skład, której weszli:
Maciej Pastwa (os. Pod Lipami 13/21 Poznań 61-637 PESEL: 67092200332)
Andrzej Pałgan ( ul. Gwiaździsta 31/72 Warszawa 01-651, PESEL: 76042400531)
Paweł Piechaczyk ( Dziekanowice 24k 62-261, PESEL: 73010204515)

2. Wykaz rzeczowy kosztów przeprowadzonej zbiórki.

Estrada Poznańska jako zarządca Placu Wolności, gdzie była przeprowadzona zbiórka rzeczowa, odstąpiła od pobrania opłat w ramach solidarności z uchodźcami.
Cała akcja została przeprowadzona w ramach wolontariatu.
Koszty rzeczowe wynoszą 30zł. (koszt ważenia ofiar w naturze w firmie j.w)

3. Rozliczenie dochodu ze zbiórki z wymienieniem celów, na które ten dochód został przeznaczony, oraz sum przekazanych na każdy z tych celów.

Wszystkie dary w ilości 2700kg o wartości 54000 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) trafiły do obozu uchodźców syryjskich w Charmanli w Bułgarii i zostały przekazane 14 oraz 16 grudnia bezpośrednio do osób potrzebujących.