Szkolenie: podstawy alterglobalizmu :)

  • 19 April 2009

W niedzielę 19 kwietnia zorganizowaliśmy w Poznaniu szkolenie poświęcone ruchowi alterglobalistycznemu. Wzięły w nim udział osoby uczestniczące w naszych projektach pomocowych, obywatelskich i członkowie Poznańskiego Banku Czasu. Obowiązkowo pokazaliśmy oczywiście film “Tak wygląda demokracja” o protestach przeciwko obradom WTO w Seattle:) W programie znalazły się również m.in. prezentacje dotyczące idei i funkcjonowania ruchu alterglobalistycznego na świecie, zestawienia polskich organizacji w nim uczestniczących oraz charakter i konsekwencje działania międzynarodowych instytucji finansowych przeciwko którym często protestujemy:)