Warsztaty WenDo dla seniorek – relacja

  • 6 June 2016

Przy wsparciu Rady Osiedla Jeżyce zorganizowaliśmy w weekend 4-5 czerwca 2016 roku cykl warsztatów asertywności i samoobrony WenDo. W warsztatach wzięło udział 13 seniorek po 60 roku życia. Warsztaty odbywały się w jeżyckim Centrum Amarant.

Podczas 12-godzinnego warsztatu WenDo, uczestniczki miały możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych) dzięki metodzie psychodramy, pracy z oddechem i głosem. Odbyły się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć stosowane były ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne. WenDo zawiera elementy samoobrony psychicznej: uczy skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Ważne jest bowiem nie tylko to, żeby umieć się obronić, ale przede wszystkim, by nie dopuścić do ataku właśnie poprzez jasne i czytelne zachowanie. Zdobyte na zajęciach umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności pomogą uczestniczkom lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi.

 

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Poznania przy wsparciu Rady Osiedla Jeżyce.