Wyraź siebie. Pokaż swoje miasto.

  • 14 November 2015

Od połowy listopada realizujemy nowe działania dla uczniów poznańskich szkół. W ramach projektu uczniowie stworzą autorski film przedstawiającego miejsca dla nich ważne. Film realizowany będzie podczas czterech paneli warsztatowych: Dźwięki z głowy – nauka obsługi prostych instrumentów; Podwórko- Obrazy – nauka metod rejestracji obrazów; Inspiratoria – Spotkania z ludźmi zajmującymi się tworzeniem muzyki oraz rejestracją obrazów; Foto-bomby – zajęcia fotograficzno-plastyczne.

Działania kierowane są do uczniów:
– zamieszkałych na terenie Poznania,
– w wieku: 12-15 lat,
– z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu lub w znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Szczegóły na stronie.