Zaproszenie dla poznańskich NGO: Fort II

  • 4 February 2010

Zapraszamy poznańskie organizacje pozarządowe do składania pomysłów na akcje i projekty, które chciałyby realizować na Forcie II. Obecnie toczymy pierwsze rozmowy z władzami miasta dotyczące możliwości przekazania nam obiektu. W rozszerzeniu newsa znajdą Państwo pełny tekst zaproszenia wraz z ankietą obejmującą przykładowe dziłania, któr można będzie na terenie obiektu w przyszłosci realizować. Zapraszamy do współpracy- chcemy, by realizacja naszej koncepcji była wspólnym dziełem lokalnych organizacji pozarządowych i firm!

Zaproszenie dla poznańskich NGO: Fort II

Jak pewnie część z Państwa słyszała, rozpoczęliśmy starania o stworzenie na terenie Fortu II w Poznaniu dużego niezależnego centrum społeczno- kulturalnego. Fort jest położony bardzo blisko linii komunikacyjnych, w tym autobusów nocnych, a różnorodność i skala planowanych w nim działań zapewni dużą liczbę potencjalnych odbiorców i sponsorów naszych działań (do samego, położonego na uboczu Muzeum Broni Pancernej przyjeżdża rocznie kilkanaście tysięcy turystów, nasza oferta będzie wielokrotnie większa i ciekawsza).

Chcemy, by realizacja tego przedsięwzięcia była wspólnym dziełem poznańskich organizacji i lokalnych przedsiębiorstw. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i jeżeli tylko będzie to możliwe ze względów organizacyjnych i finansowych- z przyjemnością rozbudujemy naszą koncepcję o nowe działania. Zapraszamy Państwa do współtworzenia oferty Centrum.

Aktualnie szukamy organizacji, które wstępnie (i bez skutków prawnych) zadeklarują udział w projekcie- i realizację na terenie Fortu swoich działań statutowych. Zakładamy, że o ile dojdzie do przekazania nam obiektu, będziemy mieli możliwość udostępniania Państwu terenu i budynków całkowicie bezpłatnie (poza partycypacją w kosztach mediów, odpowiednio do zużycia przez dany podmiot).

W załączniku znajdą Państwo ankietę, w której można zaznaczyć wstępnie zainteresowanie działaniami w danej strefie Fortu (czyli np. organizowanie festynów, wystaw, koncertów, gier terenowych, targów, spotkań integracyjnych dla członków i beneficjentów). Można również zadeklarować wstępnie chęć objęcia pozycji lidera danej sfery działań- czyli np. Centrum Wspierania NGO, Centrum Wolontariatu, prowadzenie galerii, strefy koncertowej itp. W tym przypadku zorganizujemy spotkanie i porozmawiamy o standardach przyszłej współpracy.

Przyszłych partnerów chcielibyśmy zaprosić do podpisania wstępnych listów intencyjnych (o charakterze deklaratywnym, bez zobowiązań prawnych) i prezentować naszych przyszłych partnerów w mediach, co z kolei da Państwu możliwość dodatkowej promocji swoich działań i samej organizacji.

Ze względu na skalę projektu i dużą, lecz jednak ograniczoną przestrzeń przy udostępnianiu obiektu i terenu zielonego priorytetowo traktować będziemy organizacje, które przyłączą się do projektu już na etapie wstępnych działań (czyli właśnie teraz), jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji- i pomogą nam w ten sposób w działaniach lobbingowych, mających na celu otrzymanie od władz Poznania obiektu na proponowanych przez nas warunkach.

W przypadku konkretnych pomysłów na jednorazowe, regularne lub stałe akcje i projekty (czyli np. coroczny koncert, festyn, regularne wystawy tematyczne, inkubator NGO itp.), wskazane byłoby zaznaczenie wstępnego rozpoznania możliwości ich finansowania (czyli np. „Koncert muzyka dla Ziemi”- planowane finansowanie: Min. Środowiska; „Wystawa prac dzieci ze świetlicy środowiskowej”- planowane finansowanie: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, „Festyn z okazji urodzin organizacji”- planowane finansowanie: środki własne” itp.)- to uwiarygodni nasze wspólne plany w oczach władz miasta.

 

Pierwsze działania, zwłaszcza na terenie zielonym możemy zrealizować wspólnie już w tym roku, wszystko zależy od władz miasta i przekucia deklaracji polityków na posunięcia prawne.

W razie pytań, czy propozycji rozszerzenia koncepcji, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl , 602 225 366