Zasada 30% – wyrok śmierci dla poznańskich NGO?

  • 10 November 2009

Przyszłości III sektora w Poznaniu grozi forsowana przez Biuro Promocji Miasta “zasada 30%“. Polega ona na zobligowaniu organizacji pozarządowych realizujących projekty finansowane z grantów miejskich do znajdowania w 2010r. 30% kosztów realizacji projektu z funduszy własnych (czyli np. z darowizn), a co najważniejsze – do finansowania z nich działań nie merytorycznych (czyli np. pomocy ubogim), lecz promocyjnych, zatwierdzanych każdorazowo przez Biuro Promocji Miasta. To wymóg niemożliwy do realizacji i jest tak naprawdę wyrokiem śmierci dla wielu ważnych działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych w Poznaniu oraz dla stowarzyszeń i fundacji, które je obecnie prowadzą. List do poznańskich organizacji pozarządowych. Zainteresowanych działaniem prosimy o kontakt.

EDIT: w rozmowie telefonicznej p. Borys Fronbert z Biura Promocji Miasta wyraził zrozumienie dla naszych argumentów i zadeklarował, że działania z zakresu pomocy społecznej zostaną wyłączone z zasady 70/30. Oficjalne stanowisko Biura Promocji Miasta w tej sprawie ma się pojawić do końca tygodnia – do tego czasu zawieszamy dalsze działania w tej sprawie.