Zbiórka publiczna na kinomanów zakończona

  • 10 May 2010

W poniedziałek 10 maja przekazaliśmy poznańskim kinomanom – Marii i Bodanowi Kalinowskim środki zebrane podczas zbiórki publicznej. Łącznie udało się zebrać 9920 zł, które przeznaczone zostana na pokrycie kosztów remontu przyznanego im przez Miasto mieszkania. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, kinu Muza za zaangażowanie sie w akcję oraz jej pomysłodawczyni- Marii Wellenger z poznańskiego MPGM. Przypominamy jednocześnie, że w Poznaniu w tragicznej sytuacji mieszkaniowej znajdują się tysiące ludzi i nie wszytkim można pomóc przez szlachetne akcje społeczne- potrzebne są działania systemowe i do tego będziemy władze Poznania przekonywać, przygotowujemy już w tej sprawie projekt w ramach kampanii Lepszy Poznań :)

Zbiórka publiczna na kinomanów zakończona

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
25.05.2010 r.
Stowarzyszenie “Lepszy Świat”
Os. Orła Białego 38/5
61-251 Poznań

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji nr SO.I/5022-7/10  Urzędu Miasta Poznania wydanej w dniu 31 marca 2010 r.
Zbiórkę przeprowadzono na terenie miasta Poznania w terminie 05-30 kwietnia 2010r.
Zbiórka publiczna została zakończona 30 kwietnia 2010r.
Suma zebranych ofiar pieniężnych: 10266,17 zł.

wg poniższych form zbiórki publicznej:

– wpłaty na konto, w kwocie 8363,35zł.

– datki do puszek i skarbon, w kwocie  1902,82 zł.

Suma kosztów przeprowadzenia zbiórki: 0 złotych 0 groszy.
Fundusze uzyskane ze zbiórki zostały przeznaczone na remont mieszkania dla Państwa Marii Malinowskiej-Kalinowskiej i Bogdana Kalinowskiego w kwocie 10266,17 zł.