Zmiana formuły rewitalizacji Fortu II

  • 30 April 2012

30-04-2012

W związku z brakiem możliwości sfinansowania projektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia na Forcie II stałych działań społeczno – kulturalnych Stowarzyszenie zdecydowało się na wycofanie z opłacania Miastu wynajmu rewitalizowanych pomieszczeń. Część pomieszczeń przejmują zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem artyści – już w maju działać będzie studio muzyczne i pracownia sztuki krytycznej. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w rewitalizacji przyczółka na Forcie, mimo ciężkich warunków i wszelkich trudności wspólnymi siłami zrobiliśmy wiele :)

W toku prawie rocznych prac wynajmowane przez nas pomieszczenia zmieniły się nie do poznania. Tony gruzu, śmieci i resztek przegniłych podłóg, tysiące godzin pracy naszych członków i wolontariuszy oraz tysiące złotych wydanych na materiały nie poszły na marne. Zamontowaliśmy drzwi pancerne, udrożniliśmy pierwotną wentylację i wybieliliśmy ściany większości pomieszczeń wapnem. Dzięki patrolom Straży Fortecznej udało się całkowicie zahamować proces rozkradania zabytkowych elementów Fortu na złom. Udało się również przeprowadzić sporo prac porządkowych na majdanie fortu oraz dwa eksperymenty – ekologiczny (z naszymi kózkami pod kątem dbania o zieleń i ekologicznej produkcji żywności) i społeczny (związany z aktywizacją i włączaniem w prace remontowo – dozorowe osób bezdomnych). Oba były ekstremalnie trudne i wyczerpujące, choć dały nam wiele cennych nauczek na przyszłość. W prace zaangażowało się kilkadziesiąt osób, udostępniając za darmo materiały i narzędzia, rusztowanie budowlane, usługi transportowe, oferując wywóz odpadów (Eko – Tom) i jedzenie dla wolontariuszy (Ali Baba) oraz naszych czworonogów (piekarnia Fawor), nie wspominając o sprzęcie (siłownia – planowaliśmy projekt aktywizacyjno – profilaktyczny dla młodzieży z okolicznych osiedli) i meblach niezbędnych do zakładanych przez nas działań (klub gier fabularnych i strategicznych, hostel dla wolontariuszy, projekcje filmowe itd.). Społeczna rewitalizacja fortu przebiegłaby więc mimo wielu trudności wzorcowo, niestety projektanci bardzo nas zawiedli – od czerwca 2011r. wykonania dokumentacji podjęło się aż 5 podmiotów, z których każdy po jakimś (często długim) czasie ostatecznie zrezygnował, w większości przypadków bez podania powodów. Trudno powiedzieć, czy “epidemia” ta miała związek z często kontrowersyjnymi działaniami podejmowanymi przez nasze Stowarzyszenie na innych polach (z powodów “politycznych” wycofała się ze Straży Fortecznej jedna z grup survivalowych), tak czy inaczej bez legalnych instalacji niemożliwe było konieczne przekwalifikowanie naszych pomieszczeń z magazynowych na ogólnoużytkowe i rozpoczęcie stałej działalności umożliwiającej pozyskanie środków na opłaty czynszowe i media (wynajmując pomieszczenia zakładaliśmy samofinansowanie projektu max. od stycznia 2012r.). Czas z kolejnymi projektantami płynął, a równolegle z pracami remontowymi skromne środki zgromadzone na projekt stopniały i pod koniec 2011r. już niemożliwe stało się nawet komercyjne zamówienie projektów, sam zaś najem pod kątem ekonomicznym stał się dla nas zbyt dużym ciężarem. Mimo to finansowym rzutem na taśmę do wiosny 2012r. usiłowaliśmy znaleźć czy to sponsora strategicznego, czy organizację chcącą przejąć wszystkie pomieszczenia i kontynuować naszą misję. Gdy ostatecznie się to nie udało, podjęliśmy decyzję o znalezieniu indywidualnych najemców i przekazaniu im części pomieszczeń rozwiązując jednocześnie umowę najmu, co ostatecznie częściowo (2 sale) się udało. Będziemy szukać kolejnych chętnych, mamy nadzieję, że również pozostałe wyremontowane przez nas pomieszczenia znajdą wkrótce amatorów, klimat fortu jest naprawdę niezwykły i z pewnością do działań artystycznych świetnie się nadaje. Niestety stałe działania typowo społeczne, które interesują nas najbardziej, wymagają w naszym kraju spełnienia przepisów, na które nas po prostu nie stać.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w rewitalizacji naszego przyczółka na Forcie, mimo ciężkich warunków i wszelkich trudności wspólnymi siłami zrobiliśmy wiele :) Choć na realizację całości koncepcji zabrakło na razie możliwości, nowa przestrzeń dla niezależnej kultury w naszym mieście bardzo się przyda :) Do rewitalizacji fortu wrócimy po znalezieniu sponsora lub partnera strategicznego, który umożliwi nam zakup obiektu, przeprowadzenie remontu wszystkich pomieszczeń i realizację całości naszej koncepcji.