Przyszłość jest teraz!/Grupy

W projekcie biorą udział 4 grupy młodzieżowe w wieku
15-19 lat, z różnych gmin w Wielkopolsce (do 50 000 mieszkańców). Do współpracy zaprosiliśmy grupy już działające i takie, które zawiązały się na rzecz tego projektu. Poznajcie je:

ROZMÓWKI KALISKIE

Dziewczyny z Kalisza zgłosiły się do projektu sądząc, że będą zajmowały się tematami związanymi z klimatem. Dały się jednak przekonać do poszerzenia tej działalności i wspólne pracują nad zagadnieniami związanymi z migracją.

To duże wyzwanie! To wrażliwe, niezwykle zaangażowane i ambitne osoby. Mają bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu różnych działań, głównie dzięki działalności w MSK w Kaliszu.

Angażują się też w projekty artystyczne, rozwijają pasje sportowe, pracują z młodzieżą i działają wolontariacko. W tym roku każda z nich zdała maturę i dostała się na studia.Dzięki swojej wrażliwości, zaangażowaniu i niezgodzie na to, w jaki sposób jest urządzony nasz świat, dziewczyny prą do przodu, zmieniają swoją najbliższą rzeczywistość, a przyszłość jest dla nich teraz.