Noc Świątyń w Poznaniu

Idea Nocy Świątyń powstała w 2015 roku w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot religijnych, biorących udział w corocznej Nocy Muzeów. Inicjatorzy wraz z członkami tych wspólnot doszli do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat na co dzień niedostępny dla mieszkańców. W 2016 roku postanowiliśmy zorganizować pierwszą edycję Nocy Świątyń w Poznaniu, a w 2017 roku do inicjatywy dołączył Kraków, a w 2018 roku Gdańsk i Łódź.

Naszym celem jest ukazanie Warszawy, Poznania, Krakowa jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy niechęć do wszelkiej „inności” jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą umożliwić poznanie grup społecznych zagrożonych stereotypowym postrzeganiem. Uważamy, że bezpośredni kontakt z przedstawicielami mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu ewentualnych uprzedzeń.

Chcemy by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań.
Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Będzie to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzyszyć będą koncerty, prezentacje czy warsztaty.

 

PROGRAM POZNAŃSKIEJ NOCY ŚWIĄTYŃ (22.09.2018) znajduje się tutaj.

 

W 2018 roku projekt Poznańska Noc Świątyń dofinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Poznania, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Polska Rada Ekumeniczna.

Noc Świątyń w Poznaniu – edycja 2016 (ARCHIWUM)

Noc Świątyń w Poznaniu – edycja 2017 (ARCHIWUM)