Promigracyjne sojusze!

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów współpracy między oddolnymi inicjatywami działającymi  w obszarze migracji i uchodźstwa w Polsce, a jednostkami formalnymi, takimi jak samorząd, biznes,  instytucje publiczne czy media. Zidentyfikujemy motywacje do podjęcia współpracy pomiędzy nimi, a  także przeszkody i uprzedzenia, które pojawiają się w trakcie współdziałania. Wyniki badań  opracujemy w postaci rekomendacji dla osób wspierających migrantów i uchodźców z obu typów  organizacji, a następnie je spopularyzujemy przy użyciu interaktywnych form komunikacji, publikacji  naukowych i popularnonaukowych, cyklu warsztatów i konferencji hybrydowej. Poprzez działania  upowszechniające zwrócimy uwagę środowisk oddolnych oraz sformalizowanych na uniwersalne  mechanizmy współpracy dzięki czemu, zarówno wyniki badań, jak i efekty działań  upowszechniających będą cenną wiedzą dla podmiotów działających na szerszych polach aktywizmu,  nie tylko uchodźstwa i migracji.

Pierwszym etapem projektu są badania ankietowe. Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Ma ona charakter anonimowy. Wypełnienie jej zajmie ok.15 minut.

Link do ankiety: https://bit.ly/2RAFcUQ 

Badanie ankietowe potrwa do 13 czerwca. 

Będziemy wdzięczni również za podzielenie się informacją na temat badań z  zaprzyjaźnionymi inicjatywami: https://www.facebook.com/198513836859150/posts/4054939317883230/

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu: promigracyjne_sojusze@lepszyswiat.org.pl 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Zespół badawczy: Jan Horzela, Joanna Pańczak, Waldemar Rapior, Robert Rydzewski, Joanna Spychała, Anna Wawrzyniak 

Współpraca: Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Outriders, Salam Lab.

Grafika: https://www.facebook.com/bolgaejga

Program finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy