Przestrzenie Sacrum

Przestrzenie Sacrum to projekt, którym chcemy nawiązać do idei Nocy Świątyń, czyli inicjatywy, realizowanej przez nas w Poznaniu, regularnie, od 2016 roku. W ramach nowego projektu zorganizujemy miesięczny cykl wydarzeń poświęconych lokalnej międzykulturowości i szeroko pojętej inności, która zakotwiczona jest nie tylko w historycznej, ale też najnowszej tożsamości naszego miasta.

Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych, coraz lepiej znamy potrzeby i zainteresowania poznawcze potencjalnych beneficjentów. Naszym celem jest więc stworzenie platformy dialogu, wymiany myśli i doświadczeń artystycznych, których ideą i spoiwem byłby szacunek dla drugiego człowieka – Innego, którego historii, wartości i życia, bardzo często nie znamy, a jest on częścią lokalnej społeczności i elementem, który wzbogaca tożsamość naszego miasta. Chcąc osiągnąć zamierzony cel, planujemy rozwinąć oraz rozbudować realizowany dotychczas program Nocy Świątyń o konteksty kulturowe, artystyczne i polityczne. Fundament naszego nowego projektu w dalszym ciągu będzie stanowiła religia, ale chcemy o niej mówić w sposób, który nie tylko podkreśli międzykulturowy charakter Poznania, ale też usytuuje religie w polu relacji z dyskursami pozareligijnymi. Rezultatem, który chcemy w ten sposób osiągnąć, jest rozwój prodemokratycznej, tolerancyjnej i krytycznej postawy mieszkańców oraz wykreowanie wizerunku Poznania jako miasta gościnnego i otwartego na inność w postaci każdego człowieka.

Jak będzie wyglądało to w praktyce? Osią projektu nie będzie już dłużej realizowana przez nas Noc Świątyń, a przestrzeń świątyń, którą chcemy wykorzystać do mówienia o tym, co z religią związane. Zależy nam na wprowadzeniu do lokalnych miejsc kultu osób ze świata akademickiego i świata sztuki, a do lokalnych instytucji artystycznych – ludzi i tematów związanych z religią oraz międzykulturowością. Finalnie, chodzi o stworzenie platformy debaty, w której będzie mógł zaistnieć dialog, niewykluczający tematów trudnych i kontrowersyjnych, jak np. kwestia kobiet w Kościele i dyskurs teologii feministycznych, temat islamofobii bez muzułmanów czy antysemityzmu, z którym w dalszym ciągu łączy się w naszym kodzie kulturowym figura obcego, utożsamiająca wyimaginowane zagrożenie i szereg fałszywych stereotypizacji. Nie rezygnujemy przy tym z podarowania mieszkańcom Poznania możliwości odkrycia lokalnych wspólnot wyznaniowych. Co więcej, dajemy szansę beneficjentom projektu na bliższe poznanie danej religii, dzięki organizacji pojedynczych wydarzeń w ciągu całego miesiąca. Świątynie biorące udział w projekcie otwierane będą akcyjnie w ramach poszczególnych wydarzeń, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, w ciągu tylko jednego dnia czy nocy.

Więcej szczegółów już wkrótce! By być na bieżąco, regularnie odwiedzajcie naszą stronę na Facebooku i śledźcie lokalne informacje kulturalne.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.