Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach

Od 2005 roku w ramach projektu „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” (prowadzonego wcześniej jako „Równe szanse – wolontariat” i „Wolontariat z MOPR”) wolontariusze udzielają korepetycji dzieciom z rodzin o niskich dochodach, w tym objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz spędzają czas wolny z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Jak to działa?
Dzięki pomocy wolontariuszy w odrabianiu lekcji, opanowaniu zaległego i bieżącego materiału oraz przygotowaniu do egzaminów, zwiększamy możliwości równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Poza pomocą w nauce nasi wolontariusze prowadzą zajęcia z dziećmi w ich domach, a także spędzają czas wolny z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Naszym celem jest walka z poczuciem wykluczenia i izolacją społeczną. Poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy, dzieci nabywają umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego oraz poznają wzory pozytywnych zachowań. Spotkania z wolontariuszami dla seniorów i osób niepełnosprawnych, zazwyczaj żyjących w osamotnieniu, są często jedną z niewielu okazji do aktywnego spędzenia czasu z drugim człowiekiem.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Jeśli chcesz wziąć udział w realizacji projektu i regularnie poświęcać chociaż jedną godzinę w tygodniu na pomoc potrzebującym, pobierz, wypełnij i odeślij formularz na adres: wolontariat@lepszyswiat.org.pl – dane osobowe podane w kwestionariuszu są niezbędne do podpisania umowy o wolontariat.
Wolontariuszom biorącym udział w projekcie gwarantujemy satysfakcję, wsparcie koordynatora, bezpłatne szkolenia specjalistyczne i umowę o wolontariat.

Dzięki Waszej pomocy LEPSZY ŚWIAT jest możliwy.

Chcesz się dowiedzieć jak działamy? Przyjdź na jedno ze spotkań informacyjnych, na którym opowiemy na czym dokładnie polega nasz wolontariat i odpowiemy na pytania:

  • 11. (środa) godz. 17:30
  • 11. (poniedziałek) godz. 17:30

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lepszy Świat, ul. K. Libelta 22, Poznań.

 

Dyżury koordynatorki:
poniedziałki 16:00-20:00 lub w inny dzień po wcześniejszym umówieniu tel./mailowym

Więcej informacji: e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl, tel. 516 387 492