Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach

Od 2005 roku w ramach projektu „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” (prowadzonego wcześniej jako „Równe szanse – wolontariat” i „Wolontariat z MOPR”) wolontariusze udzielają korepetycji dzieciom z rodzin o niskich dochodach, w tym objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz spędzają czas wolny z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Jak to działa?
Dzięki pomocy wolontariuszy w odrabianiu lekcji, opanowaniu zaległego i bieżącego materiału oraz przygotowaniu do egzaminów, zwiększamy możliwości równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Poza pomocą w nauce nasi wolontariusze prowadzą zajęcia z dziećmi w ich domach, a także spędzają czas wolny z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Naszym celem jest walka z poczuciem wykluczenia i izolacją społeczną. Poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy, dzieci nabywają umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego oraz poznają wzory pozytywnych zachowań. Spotkania z wolontariuszami dla seniorów i osób niepełnosprawnych, zazwyczaj żyjących w osamotnieniu, są często jedną z niewielu okazji do aktywnego spędzenia czasu z drugim człowiekiem.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Jeśli chcesz wziąć udział w realizacji projektu i regularnie poświęcać chociaż jedną godzinę w tygodniu na pomoc potrzebującym napisz do nas: wolontariat@lepszyswiat.org.pl lub zadzwoń 504 383 181 (Ela).

Wolontariuszom biorącym udział w projekcie gwarantujemy satysfakcję, wsparcie koordynatora, bezpłatne szkolenia specjalistyczne i umowę o wolontariat.

Dzięki Waszej pomocy LEPSZY ŚWIAT jest możliwy.

 

Dyżury koordynatorki: wtorki 16:00-18:00, środy 16:00-18:00, Centrum Bukowska,ul. Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji: e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl, tel. 504 383 181.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.