Wolontariat w poznańskich rodzinach

 W ramach projektu „Wolontariat w poznańskich rodzinach”  oferujemy dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcie w ramach pomocy w nauce oraz spędzania czasu wolnego. Działania realizujemy nieprzerwanie od 2006 roku.

Na czym polega Wolontariat?

Wolontariat polega przede wszystkim na:

  • pomocy w zrozumieniu, gdzie leży problem w trudnościach z nauką, np. czy jest to kwestia zbyt małej ilości czasu poświęconej nad materiałem, zaległości, braku motywacji itp.
  • tłumaczeniu trudnego materiały do nauki
  • praktyce omawianego w szkole materiału
  • wsparciu w odkrywaniu swojego potencjału, w czym jest się dobrym, a nad czym trzeba popracować, w tym opracowywanie swojego systemu nauki np. w jaki sposób podopieczny najłatwiej przyswaja wiedzę
  • wsparciu motywacyjnym – 1. do czego nauka jest potrzebna, czemu warto się uczyć, jak może mi się to przydać, co lubię, co może zostać moją pasją; 2. w podjęciu jakiejś aktywności, spaceru, gry, posłuchaniu muzyki itp.
  • wsparciu emocjonalnym, posiadaniu kompana do rozmowy, obecności osoby, która wysłucha

Kim jest Wolontariusz/ka?

Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe.

Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Kim jest Podopieczny/a?

Uczniem/Uczennicą szkoły podstawowej lub licealnej nie radzącym/ą sobie z nauką, a jego/jej sytuacja nie pozwala na odpłatne korepetycje. Czasem nie wierzy w swoje możliwości i ciężko mu/jej przełamać barierę przed nauką.

Osobą starszą lub niepełnosprawną potrzebującej towarzystwa, które pomoże mu doceniać doświadczania życia codziennego.

Pomagamy podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym Oddziałowi Pieczy Zastępczej oraz uczniom 3 szkół poznańskich.

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które:

  • mogą poświęcić 1h-2h tygodniowo na spotkanie przez co najmniej 3 miesiące
  •  czują się gotowe pomóc choć trochę z jakiegoś przedmiotu szkolnego (np. język obcy, matematyka, fizyka, chemia, j. polski) lub lubią umilać wolny czas drugiego człowieka
  •  są empatyczne i otwarte w stosunku do innych ludzi
  •  są systematyczne i odpowiedzialne

Jesteś zainteresowany/a wolontariatem?

Przyjdź do nas na spotkanie: poniedziałki 16:00-18:00, środy 16:00-18:00, w Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu. Uwaga! Od 16.03.2020 ze względu na rozsprzestrzenianie się koronawirusa, dyżury są czasowo zawieszone – zapraszamy do kontaktu e-mailowego i telefonicznego.

Dzięki Waszej pomocy LEPSZY ŚWIAT jest możliwy!

Więcej informacji:
Jakub Wrotek, e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl, tel. 504 383 181.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera