Działania

Wolontariat na piątkę!

W naszym Stowarzyszeniu prowadzimy działalność wolontariacką w zakresie bezpłatnych korepetycji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym od 15 lat. Projekt ten stał się ikoną naszej organizacji i bardzo rozpoznawalną inicjatywą w środowisku lokalnym, tj. na terenie Poznania.
Bazujemy na wolontariacie systematycznym, Ze względu na udział w wolontariacie pomocowym, a także na środowisko, w jakim przebywają podopieczni, skupiamy się przede wszystkim na współpracy długoterminowej. Ważna jest zatem dla nas jakość udzielanej pomocy oparta na kompetencjach merytorycznych oraz umiejętności budowania relacji. Wsparcie dzieci i młodzieży może przynieść wymierne efekty wyłącznie przy długotrwałej i systematycznej pracy pomiędzy wolontariuszami a uczniem. Stwarza to konieczność angażowania wolontariuszy nie w formie akcyjnej czy okazjonalnej, ale właśnie systematycznej.

W 2024 roku zamierzamy:
1) Wzmocnić zarządzanie wolontariatem poprzez stabilizację zatrudnienia koordynatora projektu.
2) Stworzenie Planu Rozwoju Wolontariatu we współpracy z mentorem.
3) Wdrażanie strategii utrzymania wolontariuszy dając im szanse do rozwoju poprzez organizację min
4 minigrantów, w których wybrani wolontariusze zrealizują swoje pomysły i doświadczą zarządzanie
małą inicjatywą (projektem).
4) Podniesienie kompetencji koordynatora wolontariatu poprzez udział w półrocznym kursie.
5) Podniesienie kompetencji koordynatora wolontariatu poprzez udział w tutoringu, w miarę
możliwości w zakresie naboru i rekrutacji wolontariuszy.
6) Opracowanie we współpracy ze specjalistą Karty Ewaluacji Wolontariatu – narzędzia, stanowiącego
podstawę ewaluacji organizowanego przez nas wolontariatu w kolejnych latach.
7) Wzmocnienie kompetencji wolontariuszy poprzez organizację 1 szkolenia i 1 webinaru w zakresie
tematycznym prowadzonej przez nich działalności.
8) Integrację i docenianie wolontariuszy poprzez organizację spotkania sieciującego (wymiana
doświadczeń między wolontariuszami) i Dnia Wolontariusza z nagrodami.
W 2025 roku planujemy:
1) Wzmocnić zarządzanie wolontariatem poprzez stabilizację zatrudnienia koordynatora projektu.
2) Wdrażanie strategii utrzymania wolontariuszy poprzez udział w certyfikacji Miejsca Przyjaznego
Wolontariuszom.
3) Wdrażanie strategii utrzymania wolontariuszy dając im szanse do rozwoju poprzez organizację min
4 minigrantów, w których wybrani wolontariusze zrealizują swoje pomysły i doświadczą zarządzanie
małą inicjatywą (projektem).
4) Zaangażowanie dodatkowych min 20 wolontariuszy, którzy zrealizują łącznie min 2250 h
aktywności rocznie.
5) Podniesienie kompetencji koordynatora wolontariatu poprzez udział w wyjeździe studyjnym do
doświadczonej organizacji pozarządowej na terenie Polski, w miarę możliwości posiadającej certyfikat
MPW.

6) Dokonanie I ewaluacji wolontariatu z pomocą Karty Ewaluacji Wolontariatu – wyciągnięcie na tej
podstawie wniosków do zmian w zarządzanie wolontariatem na kolejne lata.
7) Wzmocnienie kompetencji wolontariuszy poprzez organizację 1 szkolenia i 1 webinaru w zakresie
tematycznym prowadzonej przez nich działalności.
8) Integrację i docenianie wolontariuszy poprzez organizację spotkania sieciującego (wymiana
doświadczeń między wolontariuszami) i Dnia Wolontariusza z nagrodami.
W 2026 roku zamierzamy:
1) Wzmocnić zarządzanie wolontariatem poprzez stabilizację zatrudnienia koordynatora projektu.
2) Wdrażanie strategii utrzymania wolontariuszy dając im szanse do rozwoju poprzez organizację min
4 minigrantów, w których wybrani wolontariusze zrealizują swoje pomysły i doświadczą zarządzanie
małą inicjatywą (projektem).
3) Utrzymanie zaangażowania dodatkowych min 20 wolontariuszy lub pozyskanie na ich miejsce
nowych, którzy zrealizują łącznie min 2250 h aktywności rocznie.
4) Podniesienie kompetencji koordynatora wolontariatu poprzez udział w tutoringu, w tematyce
wynikającej z przeprowadzonej w 2025 r. ewaluacji (na pewno dotyczyć będzie zarządzania
wolontariatem, szczegółowy zakres wskaże ewaluacja).
5) Dokonanie II ewaluacji wolontariatu z pomocą Karty Ewaluacji Wolontariatu – wyciągnięcie na tej
podstawie wniosków do zmian w zarządzanie wolontariatem na kolejne lata.
6) Wzmocnienie kompetencji wolontariuszy poprzez organizację 1 szkolenia i 1 webinaru w zakresie
tematycznym prowadzonej przez nich działalności.
7) Integrację i docenianie wolontariuszy poprzez organizację spotkania sieciującego (wymiana
doświadczeń między wolontariuszami) i Dnia Wolontariusza z nagrodami.

Zobacz, co u nas słychać

Najnowsze aktualności ze świata działań społecznych, edukacji
i wsparcia lokalnych inicjatyw.

Skontaktuj się 
z nami

Szukasz wsparcia lub okazji do zaangażowania w działania społeczne? 
Zaufaj nam i skorzystaj w naszego formularza kontaktowego.
Skontaktuj się 
z nami - Stowarzyszenie Lepszy Świat