O nas

Poznaj naszą misję

Wspierać ludzi oraz kształtować otwartą, sprawiedliwą i przyjazną rzeczywistość
dla osób z doświadczeniem uchodźczym oraz migracyjnym.

KIM JESTEŚMY

Prawa człowieka 
Solidarność

Stowarzyszenie powstało 2005 roku w Poznaniu z inicjatywy osób zainteresowanych działaniami społecznymi w obszarze wolontariatu, wsparcia aktywności lokalnej, działaniami antydyskryminacyjnymi i międzykulturowymi czy niesieniem bezpośredniej pomocy w nadzwyczajnych sytuacjach. Bank Czasu, Noc Świątyń, Poznańska Garażówka, odbudowa szkoły w Nepalu - to tylko część działań jakie podejmowało Stowarzyszenie na przestrzeni lat.
Stowarzyszenie Lepszy Świat

CO ROBIMY

Organizujemy, Współpracujemy, Edukujemy.

Nasze obecne działania koncentrują się głównie wokół działań promigracyjnych oraz wolontariatu. Realizujemy projekty z dużymi organizacjami pomocowymi i humanitarnymi. Jesteśmy rownież organizacją parasolową dla niezależnych inicjatyw oddolnych i nieformalnych. Działamy w partnerstwach, wspieramy sieciowanie i współdziałanie organizacji działających w podobnych do naszych obszarach. Realizujemy też własne działania i inicjatywy.
Organizujemy, Współpracujemy, Edukujemy.

Dlaczego to robimy

Wspólnie Kształtujemy 
Przyszłość

Pochodząc z różnych środowisk łączy nas przekonanie, że jako członkinie i członkowie uprzywilejowanego społeczeństwa możemy i powinniśmy brać czynny udział w kształtowaniu rzeczywistości do okoła nas. Zjawisko migracji będzie się nasilało a nasze społeczeństwo stanie się bardziej różnorodne dzięki migrantom i uchodźczyniom. Wraz z nimi pragniemy tak budować nową rzeczywistość, by była ona gościnna i inkluzywna dla wszystkich.
Wspólnie Kształtujemy 
Przyszłość

Zarząd

Kierujemy naszą organizacją

Doświadczenie, które liczy się dla naszej organizacji.
Joanna Spychała
Joanna Spychała
Prezeska
Asia to aktywnie działa i edukuje, angażując się w działania wolontaryjne i edukacyjne związane z tematyką uchodźczą. W Lepszym Świecie koordynuje projekty, współpracuje z partnerami i łączy różnorodne inicjatywy.
Natalia Juszkiewicz-Wrotek
Natalia Juszkiewicz-Wrotek
Wiceprezeska
Artystka interdyscyplinarna zajmująca się przede wszystkim malarstwem i rysunkiem. Angażuje się w artystyczną edukację nieformalną młodzieży i dzieci. W Stowarzyszeniu Lepszy Świat działa przy różnych inicjatywach i koordynuje wolontariat w nepalskim Bakrang-6.
Marek Durski
Marek Durski
Wiceprezes
Marek organizuje zbiórki i akcje wspierające osoby z doświadczeniem uchodźczym. Obecnie rozpoczyna działania wokół projektu "Przestrzeń dobrej integracji" - pilotażowego pomysłu skierowanego do osób uchodźczych z krajów trzecich.

ZESPÓŁ

Dzięki nim zmiany są możliwe

Zaangażowanie wpływa na to kim jesteśmy.
Bartosz Bednarek
Bartosz Bednarek
Wolontariat w poznańskich rodzinach
Specjalista ds. wolontariatu zarówno w ramach zawodowych obowiązków, jak i z pasji. Zaangażowany społecznie od 2010 roku. Założyciel i prezes Fundacji Masz Wielką Wartość.
Jakub Juszkiewicz Wrotek
Jakub Juszkiewicz Wrotek
Szkoła w Nepalu / działania edukacyjne
Edukator i muzyk, najchętniej łączący te dwie dziedziny. W Lepszym Świecie współkoordynuje z Natalią projekt wolontariatu w Nepalu ale również angażuje się w inne projekty.

Skontaktuj się 
z nami

Szukasz wsparcia lub okazji do zaangażowania w działania społeczne? 
Zaufaj nam i skorzystaj w naszego formularza kontaktowego.
Skontaktuj się 
z nami - Stowarzyszenie Lepszy Świat