Kontakt

Kontakt

  • Adres

    Stowarzyszenie Lepszy Świat // adres siedziby/korespondencji: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

  • E-mail, telefon

    stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl, 514 389 987, 789 383 479, 504 383 181

  • Dyżury

    Poznańskie Centrum Wolontariatu 2018: pon. 12:00-16:00, śr. 11:00-17:00, czw. 10:00-18:00// Wolontariat w poznańskich rodzinach: wt. 16:00-18:00, śr. 16:00-18:00

 


Projekt: „Poznańskie Centrum Wolontariatu 2018” – informacje nt. wolontariatu w Poznaniu, udział w akcjach wolontariackich, szkolenia i warsztaty
Dyżury: poniedziałki 12:00-16:00, środy 11:00 – 17:00, czwartki 10:00 – 18:00

tel. kom.: 789 383 479
e-mail: wolontariat_poznan@lepszyswiat.org.pl


Projekt: „Wolontariat w poznańskich rodzinach” – udzielanie korepetycji, spędzanie czasu wolnego z dziećmi i młodzieżą

Dyżury: wtorki 16:00-18:00, środy 16:00-18:00

tel. kom.: 504 383 181
e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl


Pozostałe działania Stowarzyszenia Lepszy Świat

tel. kom.: 514 389 987
e-mail: stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl