Przyszłość jest teraz!/Działania

Rekrutacja zakończyła się w maju 2021

Warsztaty z edukacji globalnej
02.06 i 08.06

Spotkanie integracyjne.
19.06

Warsztaty z diagnozy lokalnej.
26-27.06

Warsztaty z projektowania.
06 i 07.07

Realizacja partycypacyjnych projektów dla gmin – sierpień / wrzesień / pździernik

Wypracowanie narzędzia edukacyjno-inspirującego – październik

Spotkania młodzieży z młodzieżą / Działania w szkołach – październik 2021-  marzec 2022

Rozpowszechnianie wiedzy. Raport badawczy – luty 2022 – sierpień  2022